كاركنان شبكه ریلی آلمان اعتصاب كردند

سیاسی

این اعتصاب با هدف افزایش دستمزد‌ها و درخواست برای کاهش مدت زمان کار صورت گرفت و معترضان در جریان این اعتصاب از ساعت شش صبح تا ۹ شب دست از کار کشیدند.

کارکنان شبکه ریلی در آلمان در اعتراض به شرایط نامناسب کاری اعتصاب کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، این اعتصاب با هدف افزایش دستمزد‌ها و درخواست برای کاهش مدت زمان کار صورت گرفت.

معترضان در جریان این اعتصاب از ساعت شش صبح تا ۹ شب دست از کار کشیدند.

بنا بر اعلام مسئولان اتحادیه کارگری، بیش از ۳۷ هزار راننده قطار دست از کار کشیده‌اند که این امر سرگردانی صد‌ها مسافر را در پی داشت.

کد N488139