سرنوشت نامه های مردم به روحانی چه می شود؟

فارس نوشت:

با آغاز سفر استانی هیأت دولت به استان خراسان رضوی، ستاد رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردمی نیز در این استان آغاز به کار کرده است.

این سامانه که در قالب سامد به فعالیت می‌پردازد از روز جمعه کار خود را آغاز کرده و در پی حضور رئیس‌جمهور در استان به جمع‌آوری درخواست‌ها و همچنین شکایات مردمی خواهد پرداخت.

بخشی از این درخواست‌ها در قالب پیام‌های صوتی به سامانه صوتی سامد ارسال و بخش اعظم آن نیز توسط نامه‌های مردمی به دولت انتقال می‌یابد.

پس از جمع‌آوری نامه‌های مردمی، این نامه‌ها در واحد مستقر در استان جداسازی، طبقه‌بندی و شماره‌گذاری می‌شوند و سپس برای ارسال و اقدام به واحدهای مربوطه ارجاع می‌شوند؛ بخش اعظم درخواست‌ها که به وسیله دستگاه‌های استانی قابلیت اجراشدن دارند به دستگاه‌های استان ارجاع می‌شوند تا نسبت به اجرای آنها رسیدگی به عمل آید.

وظیفه نظارت بر نحوه رسیدگی به این نامه‌ها نیز برعهده بازرسی استان است.

از سوی دیگر بخش دیگری از نامه‌ها که شامل ابراز احساسات و یا درخواست از شخص رئیس‌جمهور و یا شکایت از نحوه خدمت‌رسانی دستگاه‌های دولتی است به طور مستقیم به تهران ارجاع شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

درنهایت پس از طی شدن فرایند رسیدگی، نتیجه به صورت مستقیم به ارائه‌دهنده نامه گزارش خواهد شد.

 


17231

 

کد N488061