روزنامه جوان: اصلاح طلبان نمی خواهند زیرمجموعه جریان اعتدال تعریف شوند

روزنامه جوان نوشت:

برخي از اصلاح طلبان به شدت در برابر دولت اعتدالي موضع گرفته و به طور مستقيم و شفاف عليه آن سخن مي گويند و به اصلاح طلبان نسبت به حفظ هويت خود و فاصله گرفتن از اعتدال و دولت كنوني هشدار مي دهند. از ميان نظريه پردازان اصلاح طلبي‌ محمد رضا تاجيك كه هنوز مشاور رويكردهاي سياسي و حتي انتخاب واژه هاي و اصطلاحات محمد خاتمي است، با پيشنهاد اصلاح اصلاحات تاكيد دارد كه اصلح طلبان بايد از «هويت» خود دفاع كنند و زير چتر دولت نروند.

به گفته مشاور ارشد محمد خاتمي «اصلاح طلبان بايد از زير آستري كه ديگران به رويشان كشيده اند بيرون بيايند و چهره واقعي خود را به نمايش بگذارند...» و گرنه «بي ترديد ... جنبش اصلاح طلبي آرام آغاز به مردن خواهد كرد اگر اصلاح طلبان از هويت و تماميت جنبشي خود قدرداني و پاسداري نكنند.»

مشاور رئيس جمهور دوران اصلاحات، كاملا نگران اين مسئله است كه بازي سياسي دولت اعتدالي باعث شده تا اصلاح طلبان زير سايه آن قرار گرفته و هويت خود را از دست بدهند. در اين جمله محمد رضا تاجيك حتي به به محمد خاتمي نيز هشدار مي دهد كه با رفتن به سمت دولت اعتدال،‌ باقي مانده اصلاحات را زير چتر «ديگران» نبرد. «جوان آنلاين» روز 15 مرداد در يادداشت كوتاه « سرگرداني تجديدنظرطلبان با زايش‌هاي جديد فكري » به اين مسئله اشاره كرد كه « هر آنقدر كه محمد خاتمي خود را به طيف اعتدال و هاشمي نزديك كند، ‌اصلاح طلبان بيش از گذشته از او فاصله مي گيرند. »

مشاور ارشد محمد خاتمي، به قدري نسبت به دولت اعتدال، نگاه و ديد هشداري دارد كه حتي علاقه مند نيست جريان اعتدال را در عرصه سياست كنوني به رسميت بشناسد و به همين دليل مي گويد: «كماكان بوم نقاشي رسمي سياسي كشور توسط نقاشان دير آشنا _ يعني اصولگرايان و اصلاح طلبان _ نقاشي خواهد شد».

شايد محمد رضا تاجيك با آينده نگري گفتماني، نسبت مخرب بين «اعتدال و اصلاح» را خوب شناخته است و زودتر از ديگران به اين نتيجه رسيده است كه اعتدال نه تنها «متعلق» به اصلاحات نيست، بلكه اين جريان مي تواند اصلاحات و اصلاح طلبي را بي هويت كرده و از اين منظر بحران و خدشه اي جبران ناپذير براي آن ايجاد كند. به همين منظور هشدار مي دهد كه اصلاح طلبان بايد از اعتدال فاصله بگيرند.
[span lang='FA'] [span lang='FA']17302

کد N487940