اعتصاب کارکنان برج مراقبت در ایتالیا، ده ها پرواز را لغو کرد

برج مراقبت,ایتالیا

رم - ایرنا - اعتصاب کارکنان برج مراقبت فرودگاه ها در ایتالیا به لغو و تاخیر ده ها پرواز و سرگردانی هزاران مسافر منجر شد.

به گزارش ایرنا، کارکنان بخش برج مراقبت فرودگاه های ایتالیا امروز شنبه از ساعت 12:30 به وقت محلی (15 به وقت تهران) دست به یک اعتصاب چهار ساعته زدند که منجر به لغو و به تاخیر افتادن ده ها پرواز و سرگردانی هزاران مسافر در فرودگاه های مختلف ایتالیا شد.

شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی در پی این اعتصاب مجبور به لغو ده ها پرواز شدند. بویژه شرکت های هواپیمایی ارزان قیمت مانند رایان ایر که اعلام کرد 96 پرواز خود را حذف کرده است.

این اعتصاب در اعتراض به طرح ایجاد فضای هوایی اروپایی است که به عقیده معترضین منجر به کاهش فرصت های شغلی و تخریب امنیت پروازها می شود.

شرکت ملی حمل ونقل هوایی ایتالیا (Enav) خاطرنشان کرد که خدمات اساسی در طول اعتصاب تضمین شده است. در طول این اعتصاب ده ها پرواز از سوی شرکت های مختلف هواپیمایی از جمله آلیتالیا، لوفتانزا، ووئلینگ، رایان ایر، ایرفرانس، بریتیش ایرویز، تورکیش ایرویز،تاپ، سوییس ایرویز و ایزی جت حذف شدند.

شرکت های مذکور در روزهای اخیر بطور پیشگیرانه با مسافران تماس گرفته و ضمن مطلع کردن آنان از اعتصاب مذکور راه حل های دیگری را مطرح کرده بودند اما به هرحال اعتصاب امروز موجب سرگردانی هزاران مسافر و صف های طویل در مقابل بادجه های فرودگاه شد.

فرودگاه بین المللی ˈلئوناردو داوینچیˈ در پایتخت ایتالیا نیز دچار هرج و مرج شده و با اعتراض گسترده مسافران مواجه شد، جایی که بسیاری از پروازها حتی زودتر از برنامه تعیین شده حرکت کردند.

گفتنی است که در مرداد ماه گذشته نیز در پی توافق اخیر میان شرکت های هواپیمایی آلیتالیا و ˈالاتحادˈ ابوظبی و برنامه تعدیل بیش از دوهزارنفر از کارکنان آلیتالیا،خدمه بخش بارگیری آلیتالیا در فرودگاه بین المللی ˈلئوناردو داوینچی ˈ شهر رم دست به یک ˈاعتصاب سفیدˈ زدند که به سرگردانی مسافران و انباشته شدن هزاران چمدان منجر شد.

فرودگاه لئوناردو داوینچی رم بزرگترین فرودگاه ایتالیا و هاب شرکت آلیتالیا و پایگاه اجرایی برای بسیاری از شرکت های هواپیمایی محسوب می شود. سالانه بیش از 32 میلیون مسافر در این فرودگاه جا به جا می شوند. این فرودگاه هفتمین از نظر تعداد مسافران در اروپا محسوب می شود.

اروپام*1*461*1517
کد N487810