وزیر خارجه لیبی:

خواهان دخالت نظامی خارجی نیستیم

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه لیبی ضمن مخالفت کشورش با دخالت نظامی خارجی بر ضرورت ایفای نقش قوی تر سازمان ملل تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، محمد حجازی سخنگوی ارتش لیبی گفت: گروههای مسلح در میان غیرنظامیان مخفی شده اند.

وی افزود: دستگاههای اطلاعاتی خارجی از گروههای مسلح در لیبی حمایت مالی و تسلیحاتی می کنند. ما باید برای مقابله با گروههای مسلح و حفط جان شهروندان اقدام فوری انجام دهیم.

از سوی دیگر محمد عبدالعزیز وزیر خارجه لیبی تاکید کرد: ما خواهان دخالت نظامی در لیبی نیستیم بلکه خواهان توسعه ماموریت سازمان ملل برای حرکت به سوی ثبات هستیم.