توضیح سخنگوی وزارت امور خارجه درباره فرود اضطراری هواپیمای خارجی در فرودگاه بندرعباس

سیاست خارجی

سخنگوی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص فرود اضطراری یک فروند هواپیمای خارجی اظهار داشت: عدم همخوانی بخشی از اطلاعات طرح پرواز با اظهارات خلبان در خصوص هواپیمای مزبور و همچنین عدم سوخت کافی برای بازگشت آن به مبدا پرواز موجب شد، مسئولان ذیربط با رعایت موارد فوق، اجازه فرود هواپیما در فرودگاه بندرعباس را صادر کنند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص فرود اضطراری یک فروند هواپیمای خارجی که در مالکیت شرکت فلای دبی متعلق به کشور امارات بوده اظهار داشت: عدم همخوانی بخشی از اطلاعات طرح پرواز با اظهارات خلبان در خصوص هواپیمای مزبور و همچنین عدم سوخت کافی برای بازگشت آن  به مبدا پرواز موجب شد، مسئولین ذیربط با رعایت موارد فوق، اجازه فرود هواپیما در فرودگاه بندرعباس را صادر نمایند.

مرضیه افخم اضافه کرد: پس از بررسی مستندات پرواز و رفع ابهام ایجاد شده و عدم اشکال در ادامه مسیر پروازی به این هواپیما اجازه ترک فرودگاه بندرعباس داده شد.