چین از برقراری آتش بس در اوکراین حمایت کرد

اوکراین

تهران - ایرنا - خبرگزاری ˈشینهواˈ چین از اوکلاند روز شنبه در گزارشی نوشت: دولت چین از آتش بس در کشور آشوب زده اوکراین در شرق اروپا حمایت می کند.

براساس این گزارش، ˈوانگ ییˈ وزیر خارجه چین که در اوکلند زلاند نو بسر می برد، از طرح آتش بس دایمی در کشور بحران زده اوکراین حمایت کرد.

وی در پاسخ به خبرنگاری گفت که پکن امیدوار است دو طرف مناقشه در اوکراین بتوانند با صداقت تمام آتش بسی دائمی را که اعلام شده به مورد اجرا بگذارند چرا که این آتش بس در درازمدت به طور زیربنایی به نفع مردم آن کشور خواهد بود.

وانگ یی با توصیف بحران اوکراین به عنوان یک موضوع بسیار حساس قومیتی در شرق اروپا، گفت که همین حساسیت ایجاب می کند آن را فقط از طریق گفت وگوهای مشترک میان گروه های قومی مختلف در آن کشور حل و فصل کرد، چرا که بازگشت مودت و دوستی همدلانه میان اوکراین و روسیه از آرزوهای دیرینه چین است.

سازمان ملل و اتحادیه اورپا نیز از طرح صلح و اجرای کامل آن در اوکراین حمایت کرده اند.

رسانام**1378**1144**1010
کد N487746