کشته شدن 11 خبرنگار طی 3 سال در مصر

خبرنگاران,قتل

تهران - ایرنا - یک گروه مدافع حقوق بشر موسوم به ˈشبکه عربی اطلاعات حقوق بشرˈ روز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که 11 خبرنگار طی تقریبا 3 سال حین فعالیت در مصر کشته شدند.

به گزارش روزنامه انگلیسی زبان ˈدیلی نیوزˈ مصر، در بیانیه این شبکه آمده است: اکثر افراد مسوول در قتل این خبرنگاران، هنوز به میز محاکمه کشانده نشده اند.

خبرنگاران به قتل رسیده برای رسانه های دولتی مصر و همچنین رسانه های محلی و مستقل بین المللی فعالیت می کردند.

شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر، پلیس مصر را مسوول قتل 5 خبرنگار، اخوان المسلمین و هواداران این گروه را مسوول کشته شدن 3 روزنامه نگار، نیروهای مسلح مصری را مسبب جان باختن 2 خبرنگار و یک فرد یا نهاد را دخیل در کشتار یک خبرنگار برشمرد.

در بیانیه این شبکه آمده است که وقایعی از این دست با اجرا نشدن عدالت توام شده است که اولین بار در دوره حکومت ˈحسنی مبارکˈ رییس جمهوری پیشین مصر نمود یافت.

این گروه مدافع حقوق بشر از مقام های مصری خواست اقدامات لازم برای محافظت از جان خبرنگاران در مناطق پرخطر را اتخاذ کنند و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را برای کمک به شناسایی مجرمان در اختیار قوه قضاییه مصر قرار دهند.

رسانام**9109**1010
کد N487728