المواطن:

ائتلاف اتحاد ملی امتیازهای زیادی داده است

آفریقا و خاورمیانه

یکی از اعضای ائتلاف المواطن با اشاره به امتیازهایی که ائتلاف اتحاد ملی به دیگر گروههای سیاسی داده، هدف آن را تشکیل دولتی مقبول همگان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الغدپرس، عامر الفائز عضو ائتلاف المواطن اعلام کرد: ائتلاف اتحاد ملی امتیازهای زیادی به گروههای سیاسی دیگر داده است و با بسیاری از خواسته های ائتلاف نیروهای ملی و ائتلاف کردستان موافقت کرده است.

وی افزود: هدف از این امتیازها وحدت کلمه و تشکیل کابینه مقبول با مشارکت همه است. رایزنی میان گروههای سیاسی برای تشکیل کابینه همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر رحاب العوده نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون از حیدر العبادی خواست که گروههای سیاسی را ملزم به معرفی زنان برای پست های وزارتی کند.

این درحالی است که احمد المدلول نماینده نینوا در پارلمان عراق از گروههای سنی خواست که به جای تلاش برای کسب کرسی های وزارتی، بهتر است به فکر بازگرداندن نینوا به عراق و رهایی آن از شر تروریسم باشند.