تیم عبدالله گزارشها را درباره تقسیم قدرت رد کرد

آسیا اقیانوسیه

سخنگوی تیم عبدالله عبدالله گزارشها را درباره توافق نامزدهای دور دوم انتخابات در زمینه تقسیم قدرت به طور مساوی رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان گزارش دادند که فضل الرحمن اوریا ضمن رد گزارشها درباره توافق نامزدهای دور دوم انتخابات در زمینه تقسیم قدرت به طور مساوی اعلام کرده است که تیم اشرف غنی به توزیع قدرت تن نمی‌ دهد.

وی افزود مذاکرات سیاسی تاکنون نتیجه‌ ای نداشته زیرا تیم رقیب به توزیع قدرت به صورت متوازن و ملی تن نمی‌ دهد. یکی از خواسته‌ های اساسی تیم اصلاحات و همگرایی رهایی از بحران ‎های ناشی از انحصار و تمرکز قدرت در افغانستان بوده و یکی از را‌ه های رهایی از تمرکز قدرت کاهش اختیارات رئیس جمهور است که به وی اجازه می‌ دهد در موضوعات ملی، طبق سلیقه و صلاح‌ فردی و شخصی خود تصمیم بگیرد. از سوی دیگر مشارکت متوازن جریان ‎های سیاسی و گروههای قومی در ادارات مرکزی و محلی افغانستان می ‌‎تواند به معضل انحصار قدرت پایان دهد.

فضل الرحمن اوریا تاکید کرد: تا این لحظه هیچ گونه پیشرفتی در روند مذاکرات سیاسی ایجاد نشده و نقاط اختلافی همچنان به قوت خود باقی است.