روزنامه مصری: 30درصد صهیونیست ها به خروج از سرزمین های اشغالی می اندیشند

مهاجرت

تهران - ایرنا - پس از جنگ غزه 30 درصد از صهیونیست های سرزمین های اشغالی به طورجدی به خروج از فلسطین می اندیشند.

به گزارش روزنامه ˈالمصری الیومˈ، شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی با انجام یک نظرسنجی درطول 10 روز پس از پایان جنگ غزه به این نتیجه رسیده است که، 30 درصد اسراییلی ها به طورجدی به خروج از فلسطین اشغالی فکر کرده اند و اگر چنین فرصتی برای آن ها فراهم شود از آن خارج خواهند شد.

براساس این نظرسنجی، ترک کردن سرزمین های اشغالی دیگر مانند گذشته یک خیانت ملی به شمار نمی آید، بلکه صهیونیست ها به آن به عنوان فرصت دوباره برای زندگی نگاه می کنند.

بسیاری از اسراییلی هایی که به کشورهای اروپایی مهاجرت کرده اند در گفت و گو با این شبکه می گویند: با خروج از سرزمین های اشغالی احساس خوشبختی می کنیم زیرا تقدیرما زندگی همیشگی در سایه ترس، استرس و مشکلات اقتصادی نیست.

خاورم**632**1010
کد N487540