توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت؛

بررسی ظرفیت‌های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی

مجلس

در حوزه اقتصاد فرهنگ، فعال‌سازی ظرفیت‌های این حوزه و رفع موانع آن برای مقاوم‌سازی اقتصاد حوزه فرهنگ و همچنین درآمدزایی و ارزآوری آن در بخش صنعت فرهنگ مهمترین ظرفیت این حوزه برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ظرفیت‌های حوزه فرهنگ را در تحقق اقتصاد مقاومتی بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی ظرفیت‌های حوزه فرهنگ تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام کرد: ظرفیت‌های فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی در دو حوزه اقتصاد فرهنگ (صنعت فرهنگ) و فرهنگ اقتصاد وجود دارد.

در این تلقی، فرهنگ امر وابسته و تبعی نیست که ابزاری برای اهداف اقتصادی باشد، بلکه فرهنگ، خود استقلال و موضوعیت دارد و هدف تحقق اقتصاد مناسب با فرهنگ دینی و اسلامی است.

در حوزه فرهنگ اقتصاد، مهمترین مسئله وجود تعارض میان ارزش‌های دینی از قبیل صرفه‌جویی، قناعت، انفاق، فتوت و ارزش‌های مدرن از قبیل مدیریت بدن با پوشیدن لباس‌های مارک دار استفاده از لوازم لوکس و غیره است که از طریق تبلیغات بازرگانی، افراد در معرض آن قرار می‌گیرند. مهمترین فعالیت و راهکار در این حوزه، انجام پیوست فرهنگی با هدف کاهش این تناقض‌ها و تعارض‌ها در محیط اجتماعی و فردی است و در این بخش، هدف عمده، کاستن پیامدهای منفی توسعه بر فرهنگ است.

در حوزه اقتصاد فرهنگ، فعال‌سازی ظرفیت‌های این حوزه و رفع موانع آن برای مقاوم‌سازی اقتصاد حوزه فرهنگ و همچنین درآمدزایی و ارزآوری آن در بخش صنعت فرهنگ مهمترین ظرفیت این حوزه برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

در بخش غیرصنعت فرهنگ نیز، گفتمان‌سازی برای اقتصاد مقاومتی، مهمترین ظرفیت بخش رسانه‌ای و تبلیغی حوزه فرهنگ است.

کد N487438