• ۸بازدید
یک مقام تاجیک :

امریکا خواستار عضویت در سازمان همکاری های شانگهای است

وبگردی