نرخ تورم ترکیه به مرز ارقام دو رقمی رسید

ماه اوت,داده اقتصادی

آنکارا - ایرنا - رشد نرخ تورم سالانه ترکیه منتهی به اوت سال جاری میلادی سبب شده تا مقوله اهمیت تورم به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه، دوباره به چالش کشیده شود.

به گزارش ایرنا، افزایش نرخ تورم ترکیه در ماه اوت(شهریور)، در شاخص قیمت های مصرف کننده بیش از سه برابر نتایج نظرسنجی کانال اقتصادی ˈسی.ان.بی.سیˈ ترکیه از اقتصاد دانان، تحقق یافت.

نرخ تورم ترکیه که عموما در ماه های تابستان هم سو با افت نرخ محصولات کشاورزی کاهش می یافت، در تابستان سال جاری نه تنها کاهشی نداشت، بلکه با تاثیر افزایش قابل توجه نرخ محصولات کشاورزی و در کل بخش غذا، روبه افزایش گذاشته و بودجه خانوارها را تحت تاثیر جدی قرار داده است.

افزایش نرخ تورم در ترکیه نه تنها در ورای انتظارات بازار، بلکه برخلاف پیش بینی های بانک مرکزی ترکیه نیز روبه رشد می باشد.

بانک مرکزی ترکیه پیش بینی کرده بود که نرخ تورم پس از ماه ژوئن (خرداد) سال جاری، سیر نزولی به خود خواهد گرفت. این فرایند می تواند بانک مرکزی ترکیه را از تصمیم خود برای تعدیل در نرخ بهره ها نیز بازدارد. موضوعی که همواره دولت و بانک مرکزی ترکیه را رو در روی هم قرار داده است.

بانک مرکزی با لحاظ بالا بودن نرخ تورم از کاهش نرخ تورم خودداری می کند. بخشی از مدیریت اقتصادی دولت آنکارا نیز که مهم ترین عامل تاثیرگذار بر فرایند اقتصادی رو به رکود تورمی در کشور را نرخ بهره بالا می داند، بر بانک مرکزی برای تعدیل در نرخ بهره ها فشار وارد می کند.

رشد نرخ تورم ترکیه در ماه های تابستان با واکنش های گسترده در محافل اقتصادی و سیاسی این کشور روبه رو شده است.

موسسه آمار دولتی ترکیه طبق تقویم اعلام منظم داده های اقتصادی، نرخ تورم این کشور طی یک سال منتهی به ماه اوت(شهریور) و میانگین 12 ماهه نرخ تورم منتهی به اوت امسال را اعلام کرد.

براساس این داده ها، در ماه اوت(شهریور) نرخ تورم ترکیه در شاخص قیمت های تولید کننده 0.09 درصد افزایش یافت تا نرخ تورم سالانه این کشور منتهی به ماه اوت سال جاری در شاخص قیمت های مصرف کننده به 9.54 درصد برسد.

در این دوره نرخ تورم در مواد غذایی 14.4 درصد شد که بالاترین سطح در چهارسال اخیر است.

گفته می شود که نرخ محصولات کشاورزی و مواد غذایی تحت تاثیر شدیدترین خشک سالی 14 سال اخیر در ترکیه، رو به افزایش گذاشته است.

ˈسلیمان یاشارˈ اقتصاددانی که از حامیان سیاست های اقتصادی دولت آنکارا بود، با تحلیلی در روزنامه مخالف ˈطرفˈ ضمن انتقاد از سیاست های دولت آنکارا، نوشته است: چنین دیده می شود که تحت تاثیر افزایش جدی مواد غذایی و محصولات کشاورزی، نرخ تورم عمومی در ترکیه نیز افزایش یافته است.

وی در تحلیل خود این که چرا نرخ مواد غذایی و محصولات کشاورزی در ترکیه افزایش می یابد، می نویسد: درست است که خشکسالی تاثیر گذار بوده، ولی ترکیه در سدهایی که در قالب پروژه کشت و صنعت جنوب شرقی موسوم به ˈگاپˈ احداث کرده، آب فراوانی در اختیار دارد که به علت عدم تکمیل کانال های آبرسانی کشاورزی، منطقه ای که از ظرفیت های جدی تولیدات کشاورزی برخوردار می باشد، بلا استفاده مانده و در نتیجه ترکیه با کمبود عرضه تولیدات کشاورزی روبه رو شده و به تبع آن قیمت ها نیز بالا می رود.

سلیمان یاشار متذکر شده که تاکنون فقط 16.5 درصد این پروژه ها تکمیل شده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر دولت آنکارا به جای سرمایه گذاری در چنین زیرساخت هایی، ساخت مراکز لوکس خرید و فروش را جاذب کند، البته که نرخ تورم در ترکیه رشد خواهد کرد.

موسسه آمار دولتی ترکیه از ماه ژانویه سال جاری در چارچوب هماهنگ سازی و هم سان سازی آمارگیری ها با اتحادیه اروپا در فرایند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، به جای شاخص قیمت های تولید کننده، شاخص قیمت های تولید کننده در داخل را محاسبه و منتشر می کند که این شاخص شامل تغییرات قیمت تولید در بخش کشاورزی نخواهد بود. شاخص قیمت تولید کننده داخلی منعکس کننده تغییرات قیمت در بخش تولیدات صنعتی در داخل ترکیه است. در تعیین این شاخص نیز همانند شاخص قیمت های تولید کننده، با اساس قراردادن قیمت های سال 2003 میلادی محاسبه خواهد شد.

بخش صنعت در ترکیه نیز به چهار زیر مجموعه اصلی معادن، صنایع تولیدی، الکتریک و گاز و تامین آب تقسیم می شود.

براساس محاسبات موسسه آمار دولتی ترکیه، نرخ تورم در شاخص قیمت های تولید کننده داخلی در ماه اوت نسبت به ژوئن گذشته 0.42 درصد، هشت ماه نخست منتهی به اوت سال جاری به 6.33 درصد و یک سال منتهی به اوت 9.88 درصد و میانگین 12 ماهه منتهی به اوت امسال نیز به 9.55 درصد رسید.

داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد، نرخ تورم ترکیه در شاخص قیمت های مصرف کننده نیز در ماه اوت نسبت به ماه ژوئن (یک ماه پیش) 0.09 درصد، هشت ماه نخست 6.28 درصد و نسبت به یک سال گذشته منتهی به اوت سال جاری میلادی 9.54 درصد و میانگین 12 ماهه منتهی به اوت امسال به 8.46 درصد رسید.

شایان ذکر است در سال گذشته نیز نرخ تورم ترکیه فراتر از اهداف و تخمین ها شد؛ نرخ تورم ترکیه در سال 2013 میلادی با انحراف از هدف پنج درصدی و فراتر از تخمین های بانک مرکزی این کشور به مرز هفت و نیم درصد رسید تا بانک مرکزی این کشور نامه عذرخواهی به دولت و ملت ترکیه بنویسد.

در اهداف اقتصاد کلان ترکیه در سال 2014، نرخ تورم این کشور پنج درصد تعیین شده و بانک مرکزی ترکیه در آخرین تخمین های خود در خصوص نرخ تورم با توجه به فرایند اقتصادی سال گذشته، نرخ تورم این کشور در پایان سال را 7.8 درصد اعلام کرده بود.

طبق قوانین و مقررات ترکیه، بانک مرکزی این کشور در صورت بروز انحرافی بیش از دو درصد در نرخ تورم این کشور، طی نامه ای سرگشاده به دولت علل این انحراف را توجیه کرده است.

لذا کارشناسان می گویند که نگاه صرف به تورم رسمی در ترکیه که حدود 10 درصد است، می تواند گمراه کننده باشد.

موسسه آمار دولتی ترکیه با اساس قراردادن نرخ شاخص مصرف کننده در سال 2003 میلادی برابر 100 واحد، نرخ تورم این کشور را محاسبه می کند.

این موسسه در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده، هرماه در 27 هزار نقطه تغییرات قیمت در 449 کالا و خدمات مختلف را تعقیب کرده، سپس این کالا و خدمات را نسبت به سنگینی آنها در اقتصاد رده بندی و در کل ترکیه، میانگین مصرف هرگروه درآمدی را مشخص و سپس میزان افزایش قیمت ها را تعیین می کند.

در محاسبه شاخص قیمت های تولید کننده داخلی نیز، تغییرات قیمت در 768 ماده بررسی می شود.

خاورم**2011**7074**1275
کد N487137