جهانگیرزاده در گفت و گو با ایلنا:

رفت و آمدهای دیپلماتیك در تعدیل نگاه‌ها موثر است

مجلس

یك عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است كه مجموعه رفت آمدهای دیپلماتیك می‌تواند در تعدیل نگاه‌ها موثر واقع شود و تردیدی نیست که تاثیرات مثبت آن را در روند مذاکرات در آینده خواهیم دید كه امید بسیاری بر بهبود و تداوم و همکاری های بعدی است.

یك عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است كه مجموعه رفت آمدهای دیپلماتیك می‌تواند در تعدیل نگاه‌ها موثر واقع شود و تردیدی نیست که تاثیرات مثبت آن را در روند مذاکرات در آینده خواهیم دید و امید بسیاری بر بهبود و تداوم و همکاری های بعدی است.

جواد جهانگیرزاده در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت:سفر آقای ظریف به اروپا و دیدارهای او حتما تاثیر مثبتی در تداوم روابط و همکاری‌های بیشتر خواهد داشت.

نماینده ارومیه در پاسخ به این سوال که دیدارهای وزیر امور خارجه با کاترین اشتون و جانشین وی چه نقشی می‌تواند در روابط و مذاکرات هسته‌ای داشته باشد؟ بیان کرد: هرچقدر روابط و رفت و آمدهای سیاسی بیشتر باشد آثار مثبت‌تری خواهد داشت.این روابط حتما به کاهش سوء تفاهمات و افزایش همکاری‌های سیاسی کمک شایانی می‌کند.

وی ادامه داد: در موضوع پرونده هسته‌ای ایران اشکال این است که آمریکایی‌ها در مجموعه موضوع پرونده هسته‌ای ایران سعی می‌کنند بیشترین تاثیر را بگذارند و طبیعی است که کار خیلی در دست کمیساریای روابط خارجی اروپا نبوده است.

نماینده مردم ارومیه تاکید کرد: معتقدم خانم اشتون زمانی که در مجموع مذاکرات بوده سعی کرده است تا نقش مثبتی را ایفا کند و در بحث کمیساریایی روابط خارجی اروپا نیز حتما در انتقال مفاهیم و دیدگاه‌ها موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: در روابط باید به سمتی رفت که واقعا دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران توسط اتحادیه اروپا شنیده شود و این فرصت فوق العاده‌ای است.

عضو کمیسیون امنیتی مجلس در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه فکر می‌کنید مذاکرات چه تاثیری بر مجموعه نگاه اروپاییان ُ خانم اشتون و جانشینش گذاشته است ُ گفت:برای اینکه بخواهیم ببینیم مذاکرات چه تاثیری بر این روابط و نوع نگاه آنها گذاشته است فکر می‌کنم خیلی زود است.باید منتظر آثار آن شد وگرنه در یک زمان محدود نمی‌شود خیلی بر روی آثار آن فکر کرد.
جهانگیر زاده افزود: مجموعه رفت آمدها می‌تواند در تعدیل نگاه‌ها موثر واقع شود و تردیدی نیست که تاثیرات مثبت آن را در مذاکرات آینده خواهیم دید و امید بسیاری بر بهبود و تداوم و همکاری‌های بعدی است.

کد N486720