سرنوشت انتخابات محور مذاکرات وزير خارجه آلمان در افغانستان

آسیا اقیانوسیه

وزير خارجه آلمان با هدف گفتگو درباره سرنوشت انتخابات افغانستان به این کشور سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آلمان از سفر فرانک والتر اشتاين‌ ماير به افغانستان با هدف گفتگو با رئیس جمهوری این کشور و عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نامزدهای دور دوم انتخابات درباره اینکه چه کسی جایگزین حامد کرزای می شود، خبر داد.

همزمان با گذشت سه ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و نامشخص بودن نتیجه انتخابات و انتشار گزارشها درباره بروز تقلب در انتخابات، اشتاين‌ ماير در این سفر از نامزدهای دور دوم انتخابات خواسته تا هرچه سریعتر دولت وحدت ملی را تشکیل داده و زمینه انتقال قدرت را به صورت دموکراتیک فراهم کنند.

از سوی دیگر پیش بینی می شود که اشتاين‌ ماير در دیدار با جان كوبيوس نماينده ويژه آمريكا در افغانستان و ناظران آلمانی بر انتخابات در این کشور درباره آینده افغانستان گفتگو کند.