پس از جنگ غزه/

یک سوم صهیونیستها خواهان مهاجرت از اراضی اشغالی هستند

آفریقا و خاورمیانه

منابع صهیونیستی اعلام کردند که بر اساس نتایج یک نظرسنجی 30 درصد اسرائیلیها پس از جنگ غزه خواهان مهاجرت از اراضی اشغالی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به احساس ناامنی که پس از جنگ غزه در اراضی اشغالی فراگیر شده است اعلام کرد که بر اساس نظرسنجیهای انجام شده، پس از جنگ غزه  30 درصد از اسرائیلیها به فکر مهاجرت هستند.

این افراد اعلام کردند که در صورت تحقق شرایط مطلوب از اراضی اشغالی مهاجرت خواهند کرد.

 جنگ 51 روزه در نوار غزه بسیاری از زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی اسرائیل را دچار آسیب ساخت و طبق گزارشهای موجود تنها ارتش اسرائیل در جریان این جنگ بیش از  2 میلیارد دلار متحمل خسارت شده است.