رژیم صهیونیستی خواهان از سرگیری مذاکرات با تشکیلات خودگردان شد

آفریقا و خاورمیانه

یکی از سیاستمداران بلند پایه رژیم صهیونیستی در تماسی تلفنی با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، ازسرگیری مذاکرات سازش را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، "اسحاق هرتسوگ" رئیس جریان مخالف کابینه رژیم صهیونیستی و رئیس حزب کار در این رژیم با برقراری تماس تلفنی با "ابو مازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، خواهان از سرگیری مذاکرات میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی شد.

هرتسوگ در جریان این گفتگوی تلفنی که اولین گفتگوی مستقیم میان دو مسئول بلند پایه فلسطینی و اسرائیلی محسوب می شود، خواهان تنظیم یک جدول زمانبندی مشخص و از سرگیری مذاکرات برپایه این جدول زمانبندی شد.

ابومازن نیز اعلام کرد که این امر مستلزم مشخص شدن مرزهای بیشتر به دنبال تغییرات اخیر در خاورمیانه است.

هرتسوگ همچنین از ابومازن خواست که از اتخاذ اقدامات و مواضع یکجانبه که فرصتها را برای برقراری مذاکرات حقیقی از بین می برد، خودداری کند.