اسفنانی: برخی از استیضاح ها با اغراض سیاسی است

دولت یازدهم,مجلس نهم,استیضاح

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی می گوید: بعید است اسیتضاح جدیدی در مجلس شکل بگیرد

محمد علی اسفنانی در گفت و گو با خبرآنلاین در خصوص این که علت مطرح شدن استیضاح های جدید توسط برخی از نمایندگان مجلس در شر ایطی که کشور نیازمند ارامش بیشتر در روابط بین قوا است گفت :اصل استیضاح در راستای احقاق حق ملت است و باید از این بابت ما اصل را بر این بگذاریم که هدفی غیر از انجام تکلیف قانونی در بحث استیضاح مطرح نیست.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از این که برخی از اظهار نظرها فضای قانونی و حقوق مجلس را سیاسی می کند تصریح کرد: متأسفانه برخی از این نوع عملکردها متأثر از یک فضای سیاسی است که برای کشور مضرخواهد بود و موجب آسیب و لطمه زدن به کشور می شود.
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی درمجلس افزود: من فکر می کنم اگرهدف، اجرای تکلیف قانونی در مجلس ودرراستای بهترکردن اوضاع کشور باشدو در اجرای حقی که قانون بر عهده نماینده مجلس گذاشته و ببیند وزیری کوتاهی می کنند یا تخلفی در انجام وظایفش دیده شده، کار ارزشمندی است ولی اگر براساس فضای سیاسی باشد مضر خواهد بود.
وی در پاسخ به این که استیضاح های جدید مطرح شده به نظر شما سیاسی است،گفت: به نظر من نمی شود به این شکل آن را تفکیک کرد، باید اصل را بر این گذاشت که نمایندگان در جهت انجام تکلیف قانون و اصلاح امور انجام می دهند مگر خلافش ثابت شود.
اسفنانی ادامه داد: به اعتقاد من شاید در میان استیضاح کنندگان افرادی هم با غرض سیاسی وارد شده باشند ولی اصل را نمی توانیم بر این بگذاریم که هدف برهم زدن آرامش مملکت باشد یا مقابله با دولت باشد.
این نماینده مجلس گفت: به نظر می آید چندان مصلحت نیست که به این سرعت و بعد از استیضاح وزیر علوم، استیضاح های دیگری پیگیری شودند و احتمالا با واسطه هایی که به وجود می آید تلاش می شود که دیگر استیضاحی در مجلس شکل نگیرد.

/2727

کد N486463