هاشمی رفسنجانی:اگر روش اعتدال باشد دیگر این اختلافات سیاسی و اینها چه معنی دارد

انصاف نیوز نوشت:

آیت الله هاشمی رفسنجانی هفته گذشته و در جمع آموزش و پرورشی ها به شدت از روند زندانی کردن ها آنهم در فضای نظام اسلامی که مبنای آن اعتدال و حق النّاس است، انتقاد کرد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، در گزیده سخنان وی آمده است:
این دو جمله ای را که آقا گفتند را بسیار مهم می دانم، ایشان در انتخابات فرمودند که رای مردم حق الناس است و کسی نمی تواند آن رای را غصب بکند، یک جمله هم چند هفته پیش در جمع مسئولان گفتند،که من عمیقاً به اعتدال عقیده دارم و قبول دارم.

اگر به همین دو اصل در جامعه ما، نیروهای اجتماعی، نهادهای ما و همه پاییند باشند در تمام انتخابات ها همان رای مردم را تبلور می دهد ومردم اشتباه حرکت نمی کنند چرا که افکار عمومی کمتر از افکار شخصی اشتباه می کند.

این فرآیند درست است این کاری است که دنیا رویش کار کرده و ما امروز می توانیم خوب استفاده بکنیم، روش کارهم با اعتدال است این دو حرفی است که رهبری زدند، اگر روش اعتدال باشد و اگر رای مردم حق الناس باشد که هیچ کس نمی تواند حق دیگران را ضایع کند و کیفر شدید نبنید، چون خداوند هم این کار نمی کند، یعنی هیچ وقت حق شما را که اگر من ضایع کردم، هیچوقت خداوند نمی تواند ببخشد. چون ذاتش عادل است و خداوند هیچوقت ضدعقل، عمل نمی کند اصل برای خدا اینطور است. نه اینکه اراده خدا محدود باشد، روال خدا اینجوری است با این حالت اگرحق الناس رای مردم همیشه معتبر باشد و اگر روش هم اعتدال باشد دیگر این اختلافات سیاسی و اینها چه معنی دارد، این دعواها این تهمت ها این فحاشی این زندان کردن ها این محروم کردن ها و امثال اینها چه معنایی پیدا می کند، ما باید جامعه مان را از توی مدرسه ها، کودکستان ها باید اینجوری بار بیاوریم که شماها پایه اصلی اش را می گذارید.

 


45231

 

کد N486137