بحران سیاسی ادامه دارد؛

استعفای اعضای حزب متحده قومی پاکستان

آسیا اقیانوسیه

اعضای حزب متحده قومی پاکستان در ادامه بحران سیاسی در این کشور استعفا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیشن از استعفای دسته جمعی اعضای متحده قومی پاکستان از پارلمان به درخواست الطاف حسین رهبر این حزب در ادامه بحران سیاسی در این کشور خبر داد.

الطاف حسین که حزبش 24 کرسی در مجلس ملی، هفت کرسی در مجلس سنا و  همچنین 91 کرسی در مجلس ایالتی سند دارد، هشدار داد که اگر پارلمان در یک هفته آتی اصلاح نشود، اعضای حزب متحده قومی از مجلس ایالتی سند، مجلس ملی و مجلس سنا استعفا می دهند.

الطاف حسین ضمن با بیان اینکه دولت پاکستان از سوی نظامی فاسد اداره می‌ شود و نشست مشترک پارلمان یک اجلاس نمایشی برای فریب دادن مردم و حمایت از دولت است، تاکید کرد که حزب متحده قومی نمی‌ تواند همکاری خود با این نظام را ادامه دهد.