خلاصه و رئوس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران

هسته ای,ایران

تهران - ایرنا - گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در باره فعالیت هسته ای تهران که روز جمعه در 19 صفحه منتشر شد،که باردیگر تاکیدی بر صلح امیز بودن برنامه هاو اجرای تعهدات و توافقات از سوی تهران است.

به گزارش ایرنا ، گزارش جدید آژانس درباره برنامه هسته ای ایران در 12 سرفصل منتشر شده است که رئوس آن به این قرار است:

A . مقدمه

B. شفاف سازی موضوعات حل نشده

C. تاسیسات اعلام شده تحت توافق پادمانی ایران

D. فعالیت های مرتبط با غنی سازی

D.1. نطنز

D.2. فردو

D.3. سایر فعالیت های مرتبط با غنی سازی

E. فعالیت های بازفراوری

F. پروژه های مرتبط با آب سنگین

G. تبدیل اورانیوم و تولید سوخت

H. ابعاد احتمالی نظامی

I. اطلاعات طراحی

J. پروتکل الحاقی

K. موضوعات دیگر

L . خلاصه

به گزارش ایرنا، دبیر کل آژانس در ابتدای این گزارش در بخشی زیر عنوان ˈتحولات اصلیˈ ، این موارد را اعلام کرده است:

* ایران یکی از پنج اقدام عملی مورد توافق با آژانس در گام سوم چهارچوب همکاری را در مهلت زمانی مقرر اجرا کرده ؛ دو مورد از پنج اقدام عملی را بعد از مهلت مقرر اجرا کرده ؛ و بحث هایی را با آژانس درباره دو اقدام عملی دیگر آغاز کرده است.

* آژانس درخواست کرد که ایران تا دوم سپتامبر 2014 ، اقدامات عملی جدیدی را برای اجرا توسط ایران در گام بعدی مرتبط با چهارچوب همکاری ، پیشنهاد کند . هنوز اقدامات عملی جدید پیشنهاد نشده اند.

* آژانس به نظارت و راستی آزمایی در ایران در ارتباط با موضوعات هسته ای مشخص شده در ˈطرح مشترک اقدامˈ چنانکه تمدید شده است ، ادامه داده است.

* از زمان اجرایی شدن ˈطرح مشترک اقدامˈ ، ایران اقدام به غنی سازی هگزا فلوراید اورانیوم فراتر از 5 درصد در هیچ یک از تاسیسات اعلام شده خود نکرده است. ایران در نتیجه کاهش درجه و تبدیل اورانیوم غنی شده خود در همین مدت ، دیگر ذخیره ای از اورانیوم غنی شده 20 درصدی ندارد.

* هر چند غنی سازی هگزا فلوراید اورانیوم تا حد 5 درصد ادامه دارد، به دلیل این که ایران کار تبدیل مقادیری از این مواد هسته ای را در ˈکارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شدهˈ (EUPP) آغاز کرده است ، مقدار چنین موادی به شکل هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا حد 5 درصد ، به 7765 کیلوگرم کاهش یافته است.

* هیچ قطعات مهم بیشتری در رآکتور IR-40 نصب نشده و هیچ کاری در زمینه تولید و آزمایش سوخت برای این رآکتور انجام نشده است.

* ایران همچنان به ارائه دسترسی مدیریت شده به کارگاههای تولید سانتریفیوژ ، کارگاههای تولید پره سانتریفیوژ و تاسیسات ذخیره سازی ، ادامه داده است.

در بخش خلاصه این گزارش آمده است:

- هر چند آژانس همچنان عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای اعلام شده ایران در چارچوب توافق پادمانی را راستی آزمایی می کند، اما آژانس در موقعیتی نیست که اطمینان معتبری درباره فقدان مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران بدهد؛ و از این رو نمی تواند نتیجه گیری کند که تمام مواد هسته ای در ایران درگیر فعالیت های صلح آمیز است.

- ایران یکی از پنج اقدام عملی مورد توافق با آژانس در گام سوم چهارچوب همکاری را در مهلت زمانی مقرر اجرا کرده ؛ دو مورد از پنج اقدام عملی را بعد از مهلت مقرر اجرا کرده ؛ و بحث هایی را با آژانس درباره دو اقدام عملی دیگر آغاز کرده است.

ایران هنوز اقدامات عملی جدیدی را برای اجرایی شدن در گام بعدی مرتبط با چهارچوب همکاری، پیشنهاد نداده است.

- مدیر کل آژانس ، بیانیه ایران درباره تعهد راسخ این کشور درباره اجرای چهارچوب همکاری و تمایل این کشور برای تسریع در حل و فصل موضوعات باقی مانده را که در سطح مقامات عالی ابراز شده است، مورد توجه قرار می دهد. اجرای به موقع ˈچهارچوب همکاریˈ برای حل و فصل موضوعات باقی مانده ضروری است.

- آژانس به نظارت و راستی آزمایی در ایران در ارتباط با موضوعات هسته ای مشخص شده در ˈطرح مشترک اقدامˈ ادامه می دهد.

- مدیر کل آژانس به گزارش درباره این موضوع ادامه خواهد داد.

در بند H این گزارش مربوط به ˈابعاد احتمالی نظامیˈ آمده است: گزارش های قبلی مدیر کل موضوعات باقی مانده ای را در ارتباط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران و اقدامات لازم ایران برای حل و فصل این موضوعات را معرفی کرده است.

آژانس همچنان نسبت به وجود احتمالی فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران شامل سازمان های مرتبط با بخش نظامی از جمله فعالیت های مربوط به تولید کلاهک هسته ای موشک ، نگرانی دارد. لازم است که ایران در مورد تمام این مسائل بخصوص مسائلی که درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران نگرانی ایجاد می کنند ، بطور کامل با آژانس همکاری کند.

ایران برای این همکاری از جمله می تواند اجازه دسترسی بدون تاخیر به تمام سایت ها ، تجهیزات ، افراد و اسناد مورد درخواست آژانس را فراهم سازد.

رسانام**1078**
کد N485676