نماینده ایران در آژانس درگفتگو با مهر:

موضوع چاشنی‌های انفجاری از نظر ایران بسته شد/ آژانس بر اسناد ایران صحه گذاشت

سیاست خارجی

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ایران با ارائه اسناد و اطلاعات در خصوص چاشنی‌های ایمن انفجاری ثابت نموده است که کاربرد این چاشنی ها در ایران برای صنایع نفت و گاز است و آژانس بر این امر صحه گذاشته و آن را ناهمخوان با رویه صنایع تخصصی ندانسته است از دید ایران این موضوع که یکی از پایه های اتهامات بی اساس علیه ایران است بسته شده است.

رضا نجفی ،نماینده ایران درآژانس بین المللی انژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پی گزارش امروز آژانس بین المللی انرزی اتمی اعلام کرد: گزارش جدید آژانس بار دیگر ضمن اعلام عدم انحراف در برنامه هسته ای ایران از راستی آزمایی اجرای کامل تمامی اقدامات داوطلبانه بر اساس توافق ژنو و تمدید آن خبر داده است.

وی ادامه داد: مدیرکل آژانس در گزارش خود ضمن تشریح تمام فعالیتهای هسته ای در سایتهای ایران که نشان از شفافیت کامل ایران دارد بر اجرای کامل 16 اقدام عملی از سوی ایران صحه گذاشته و تایید کرده است که اجرای دو اقدام عملی باقیمانده نیز شروع شده است.

نجفی اظهار داشت: بخش های تکراری گزارش که اشاره به قطعنامه های غیرقانونی شورای امنیت و یا اتهامات بی پایه و اساس علیه برنامه هسته ای ایران دارد قبلا از سوی کشورمان مردود اعلام شده است.

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد: در خصوص موضوعات گذشته ایران با ارائه اسناد و اطلاعات در خصوص چاشنی های ایمن انفجاری ثابت نموده است که کاربرد این چاشنی ها در ایران برای صنایع نفت و گاز است و آژانس بر این امر صحه گذاشته و آن را ناهمخوان با رویه صنایع تخصصی ندانسته است از دید ایران این موضوع که یکی از پایه های اتهامات بی اساس علیه ایران است بسته شده است.

وی ادامه داد: در مورد سایر موضوعات گذشته در قالب 5 اقدام عملی فاز سوم بحث های جدی بین ایران و آژانس آغاز شده و قرار است ادامه یابد.

نجفی گفت: ایران قبلا به آژانس اعلام کرده بود که با توجه به پیچیده بودن موضوعات مورد بحث اجرای کامل 5 اقدام تا 25 اوت عملی نیست و لذا آژانس در گزارش خود نسبت به این موضوع ابراز نگرانی نکرده است چون قبلا از آن آگاه بوده است.

وی تصریح کرد: پس از بسته شدن این موضوعات امکان بررسی موضوعات جدید دیگر نیز وجود دارد.