ارتش صربستان در بین 106 کشور جهان مقام شصتم را دارد

کشورهای جهان,صربستان

بلگراد - ایرنا - ارتش جمهوری صربستان براساس بیش از50مورد ازجمله تعداد نیرو، تجهیزات وهمچنین سایرعوامل نظیر بودجه دربین ارتش های 106 کشور جهان مقام شصتم را دارد.

به گزارش ایرنا ازخبر گزاری رسمی صربستان (تانیوگ)، ارتش صربستان با بودجه ای به میزان 830 میلیون دلار ازجمله به حدود 52 هزار سرباز، 212 تانک، 720 وسیله نقلیه زرهی، 168 هواپیما و 19کشتی مجهز است.

ارتش صربستان که ارتش داوطلبی است وخدمت نظامی در آن اجباری نیست در ماموریت های حافظ صلح بین المللی زیر نظر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا شرکت فعال دارد.

کرواسی واسلوونی ازکشورهای بالکان غربی دراین رده بندی به ترتیب مقام های چهل و ششمین و نود و چهارمین را دارند.

بنا به این گزارش، ارتش آمریکا دراین رده بندی با 8 هزار و300تانک، حدود 14هزار هواپیما، 1.4میلیون سرباز فعال وبا بودجه بیش از 600 میلیارد دلار مقام اول را دارد.

ارتش روسیه بامجهز بودن به حدود 15 هزار و 500 تانک دارای بزرگترین نیروی زمینی درجهان است وبا داشتن 3 هزار هواپیمای جنگی و حدود 700 هزار سرباز فعال و76میلیارد دلار بودجه نظامی مقام دوم را در بین ارتش های جهان دارد.

چین تنها براساس داشتن 2.3 میلیون سرباز فعال به عنوان سومین ارتش قدرتمند درجهان مطرح است. ارتش این کشور نیز با بودجه 126 میلیارد دلار به 10هزار تانک وبیش از500کشتی جنگی و2هزار و800هواپیما مجهز است.

انگلیس بیشتر به خاطر داشتن منابع بزرگ ذخیره نفتی که برای راه اندازی وسایل نقلیه موتوری نظامی مهم است مقام چهام را دربین ارتش های جهان دارد.

دراین میان ارتش کوچک اتریش که موضع بی طرفی نظامی دارد با داشتن 30 هزارسرباز، 162 تانک و93 هواپیمای نظامی و همچنین با داشتن بودجه نظامی3.2 میلیارد یورو مقام سی وششم را در حهان دارد.

اروپام**1**436**1859
کد N485630