جدایی خواهان شرق اوکراین با برقراری آتش بس موافقت کردند

اوکراین

جدایی خواهان طرفدار روسیه در شرق اوکراین توافقنامه ای را برای برقراری آتش ازساعت شش بعدازظهرجمعه به وقت محلی امضا کرده اند.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری اینترفاکس روسیه ازیک منبع نزدیک به مذاکرات مینسک گزارش داد که جدایی خواهان طرفدار روسیه در شرق اوکراین توافقنامه ای را برای برقراری آتش ازساعت شش بعدازظهرجمعه به وقت محلی امضا کرده اند.

همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز ازمینسک، هنوز خبر توافق بر سر آتش بس مورد تایید قرار نگرفته است .

مذاکرات مینسک با هدف برقراری آتش بس درشرق اوکراین روزجمعه با حضور نمایندگان جدایی خواهان، روسیه واوکراین تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری دراروپا درپایتخت بلاروس گشایش یافت .

4949

 

 

کد N485626