افخم مطرح کرد:

تکذیب خبر همکاری ایران با آمریکا علیه داعش

سیاست خارجی

مرضیه افخم خبر منتشره از سوی بی.بی.سی مبنی بر موافقت ایران برای همکاری با آمریکا علیه داعش در عراق را تکذیب کرد و گفت: مواضع ما در این خصوص پیش از این اعلام شده و خبر مزبور صحت ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان خبر همکاری ایران با آمریکا علیه داعش را تکذیب کرد. 

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم خبر منتشره از سوی بی.بی.سی مبنی بر موافقت ایران برای همکاری با آمریکا علیه داعش در عراق را تکذیب کرد و گفت: مواضع ما در این خصوص پیش از این اعلام شده و خبر مزبور صحت ندارد.

کد N485620