گزارش آزانس در باره برنامه هسته ای ایران منتشر شد

آزانس

وین - ایرنا - گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه صلح امیز هسته ای ایران روز جمعه منتشر شد.

به گزارش ایرنا،خبر تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.
کد N485583