ایران و اتحادیه اروپا، تحول مناسبات در جهت همکاری - سید محمدعلی حسینی*

ایران و اتحادیه اروپا

دکتر ظریف سال پیش هنگام کسب رای اعتماد در مجلس، خطاب به نمایندگان محترم تاکید کرد: با ایجاد فرصت و کاهش تهدید، دایره دوستان را در منطقه و جهان گسترش می دهیم و با باور به توان خود، آمادگی داریم دیگر کنشگران صحنه سیاست خارجی را به روابط عادلانه و مبتنی بر همکاری متقابل با ایران وادار کنیم.

امروز می توان اذعان نمود که روابط ایران واتحادیه اروپا ظرف یک سال گذشته دستخوش تحولاتی سریع و روبه جلو بوده است ؛ تحولاتی که در گام اول، مهم و لازم است و لیکن در گامهای بعدی باید با اقدامات عملی دیگری قرین و همراه گرددتا نقطه عطفی در تاریخ مناسبات فیمابین بشمار آید.

پس از موج سفر وزرای امورخارجه کشورهای عضواتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی ایران دربهمن و اسفندماه گذشته، دورجدیدی از رفت و آمدهای مقامات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی آغازشده است.

در روزهای گذشته ، وزیرامورخارجه کشورمان به سه کشور اروپایی بلژیک، لوکزامبورگ و ایتالیا سفرکرد. قبل از آن ، وزیرخارجه فنلاند در ایران بود. در روزها وهفته های آینده نیزشاهد سفر برخی از وزرای خارجه اروپایی به کشورمان خواهیم بود.

طی یک سال گذشته جمهوری اسلامی ایران تلاش نموده درمذاکرات هسته ای و همچنین در حوزه مناسبات با اتحادیه اروپا برلزوم ایجاد اعتماد متقابل ، همزمان با پیگیری مستمر حقوق حقه ملت ایران تاکید نماید.

واقعیت غیرقابل انکار آن است که جمهوری اسلامی ایران درطول بیش از سه دهه، باتکیه برسه اصل اساسی عزت، حکمت و مصلحت ،ویژگیهایی بنیادین از مدل تعاملات خارجی خود را در معرض دید و ارزیابی بازیگران صحنه منطقه وجهان قرار داده است که در زمره راهبردیترین شاخصها برای انتخاب شریک استراتژیک از سوی کنشگران مهم در منطقه وجهان به شمار می آید.

پایبندی به تعهدات (حتی قول سیاسی)، ثبات قدم و اجتناب از برخوردهای دوگانه، پشتیبانی و حمایت از دوستان منطقه ای و جهانی و بکارگیری تمامی امکانات برای اجرای توافقات با طرفهای مختلف از جمله این ویژگیهاست که به دفعات در حوزه های سیاسی، اقتصادی و دیگر عرصه ها مورد توجه همگان قرارگرفته است.

چنانچه این شاخصهای اصولی در چارچوب رویکرد وتعامل سازنده در دولت یازدهم مورد ارزیابی قرار گیرد، فرصتهای فراوانی را برای بازیگران منطقه ای و جهانی و از جمله اروپایی برای همکاری و تعامل با جمهوری اسلامی ایران فراهم می سازد.

این سیاست جمهوری اسلامی در کنار سایرویژگیهای برجسته ایران اسلامی شامل مردمسالاری دینی، انسجام و وحدت ملی ، حضور گسترده مردم در تصمیم گیریهای سیاسی که آخرین نمونه آن خلق حماسه سیاسی در خردادماه 1392 و مشارکت وسیع مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود وهمچنین وجود نیروی انسانی و جوان متخصص، وسعت سرزمین،منابع غنی انرژی،ذخایرفراوان معدنی، راههای مواصلاتی امن و ارزان و... موجب گردیده تا تصمیم سازان و تصمیم گیران سیاسی خارجی نتوانندبیش از این واقعیتهای مشعشع و نمایان جمهوری اسلامی را نادیده بگیرند.

اهمیت جمهوری اسلامی ایران برای اتحادیه اروپا دارای مزیتهای مختلف دیگری نیزهست :

1-بازار بیش از 70 میلیون نفری

2- چسبندگی جغرافیایی ایران به حوزه های استراتژیک خلیج فارس ، غرب آسیا، قفقاز و آسیای مرکزی

3- لنگرگاه ثبات سیاسی و امنیتی (جزیره ثبات) در منطقه ای بحران زده که از گسترش روزافزون تروریزم و افراط گرایی به عنوان تهدیدی برای کل جهان رنج می برد

4- نفوذ سیاسی و معنوی ایران در کشورهای اسلامی و بویژه کشورهای همسایه

5- ظرفیت بالای تاثیرگذاری ایران در معادلات منطقه ای

6- توانمندی ایران در مدیریت مسایل منطقه ای ازجمله مبارزه بامواد مخدر و مبارزه با تروریزم، افراطی گری و خشونت

7- ظرفیت ایران به عنوان یک کشوراصلی تولیدکننده انرژی در تنوع بخشی به منابع موردنیاز در اتحادیه اروپا

شاید توجه به مجموعه نکات پیش گفته است که کشورهای اروپایی را مجاب نموده تا تلاش جدیدی را برای اعاده مناسبات با ایران در حوزه های مختلف آغازنمایندکه نشانه بارز آن ارتقاء سطح تبادل هیاتهای رسمی بین طرفین در سطح روسای دستگاه دیپلماسی بوده است.

نکته مهم و کلیدی اینکه لازمه دستیابی به هر گونه موفقیتی در این راستا برای اروپا آنست که اولا آسیب شناسی دقیق و واقع بینانه ای از سیاستهای نادرست گذشته خود درقبال تهران به عمل آورد و ثانیا جسارت لازم را برای تحرکی فراتر از قالبهای تعیین شده در چارچوب سیاستهای یکجانبه گرایانه آمریکا داشته باشد.

دراین صورت است که ظرفیتهای بالقوه برای توسعه روابط ، بالفعل درخواهد آمد و فرصتهایی پدیدار می گردد که طرفین در پرتو آن شاهد تحولاتی ازجمله:

1/ تحرک بیشتری برای روانتر شدن مناسبات در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ، تجاری وغیره ،بمنظورتامین منافع مشترک

2/ افزایش همکاریها برای تثبیت امنیت و ثبات کشورهای بحران زده منطقه از جمله سوریه و عراق

3/ تقویت همکاریهای مشترک برای مقابله با تروریزم و افراط گرایی که خطر آن برای نقاط مختلف جهان ازجمله اروپا بسرعت در حال

گسترش است.

4/ تلاش برای ارتقاء وضعیت نامناسب و ناهنجار حقوق بشر درجهان از طریق گفتگوهای صریح، منطقی و هدفمند

خواهند بود .

* مشاور وزیر امورخارجه

اول**
کد N485578