اوکراین در مرز با روسیه دیوار حائل احداث می کند

اوکراین

مسکو- ایرنا - دولت اوکراین تصمیم به احداث دیوار حائل در مرز مشترک با روسیه گرفته است واین طرح ظرف شش ماه آینده اجرا می شود.

به گزارش ایرنا، دربیانیه روزجمعه دولت اوکراین گفته شده است : طرح دیوار حائل در مرز مشترک با روسیه به طول 1200 کیلومتر اجرا می شود.

آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روزچهارشنبه به تصمیم دولت این کشور برای احداث دیوار حائل در مرز مشترک با روسیه اشاره کرد.

وی گفت : این دیوار به برق فشار قوی وصل خواهد شد و در کنار آن خندق کنده و محدوده های مجاور آن مین گذاری خواهد شد.

یاتسنیوک افزود: در دکترین جدید اوکراین ، روسیه به عنوان کشور متخاصم معرفی و برای دفاع در برابر آن تدابیری قید خواهد شد.

مرز روسیه و اوکراین با وجود گذشت 23 سال از فروپاشی شوروی هنوز علامت گذاری نشده است.

درحال حاضر بخشی ازمرز روسیه و اوکراین در مناطق لوهانسک و دونتسک تحت کنترل شبه نظامیان جدایی طلب طرفدار روسیه قرار دارد.

اروپام*5*391*518*1859
کد N485487