مذاکرات مینسک برای برقراری آتش بس درشرق اوکراین آغازشد

اوکراین,آتش بس

تهران - ایرنا - یک مقام بلاروس به خبرگزاری فرانسه گفت : مذاکره در باره برقراری یک آتش بس درشرق اوکراین روزجمعه در مینسک آغاز شد .

به گزارش خبرگزاری فرانسه ازمینسک، این مذاکرات تازه ترین فشار برای متوقف ساختن حدود پنج ماه جنگ بین جدایی خواهان ونیروهای دولتی کی یف است .

گروهی موسوم به گروه تماس هدایت این مذاکرات را با حضور نمایندگان روسیه ، اوکراین ، جدایی خواهان و سازمان امنیت و همکاری اروپا به عهده دارد.

مترجمام 1403/1859
کد N485471