روایت های مهرعلیزاده از رئیس جمهور سابق: اعتراض خاتمی به پرتقال350تومانی

سید محمد خاتمی,دولت اصلاحات سید محمد خاتمی ,محسن مهرعلیزاده

رئیس سازمان تربیت بدنی دولت اصلاحات گفت: آقای خاتمی شب آخری که فردایش رأی‌گیری بود با یک تعبیر خیلی خودمانی گفتند اگر فکر می‌کنید که من رأی می‌آورم اشتباه می‌کنید.

در ادامه گزیده ای از گفت و گوی محسن مهرعلیزاده با برنامه تلویزیونی شناسنامه می آید:

/2727

کد N485403