وزیرروابط ترکیه با اتحادیه اروپا: ما نیز آلمان را شنود می کنیم

آلمان,ترکیه

آنکارا- ایرنا- ˈولکان بوزکرˈ وزیر مسوول روابط ترکیه با اتحادیه اروپا گفت: ما نیز آلمان را شنود تلفنی کرده و اطلاعات جمع آوری می کنیم.

به گزارش ایرنا از آنکارا، وی در گفت و گو با شبکه تلویزیونی ˈتی.جی.آر.تیˈ در پاسخ به پرسشی پیرامون افشای شنود تلفنی آلمان از ترکیه افزود: این مساله را نباید زیاد بزرگ کرد، آنان با افشای شنود خود از ترکیه اشتباه کرده اند. ما نیز قطعا آنها را شنود می کنیم و در بسیاری موارد اطلاعات از آلمان جمع آوری می شود، هر کشور برای امنیت خود آنچه را که لازم باشد انجام می دهد.

در پی افشای شنودهای غیرقانونی آژانس اطلاعاتی آلمان در ترکیه، مطبوعات آلمان از جاسوسی های دراز مدت دستگاه های جاسوسی آمریکا و انگلیس در ترکیه خبر دادند.

هفته نامه ˈاشپیگلˈ در این زمینه نوشت: آژانس امنیت ملی آمریکا از طریق دستگاه های محرمانه امنیتی در استانبول و آنکارا از مدت ها پیش مکالمات مقام های ارشد دولتی و نظامی ترکیه را شنود کرده است.

بر اساس این گزارش، دستگاه های اطلاعاتی آلمان، آمریکا و انگلیس که با دستگاه های اطلاعاتی ترکیه همکاری داشتند، برای مبارزه با تروریسم و کسب اطلاعات در مورد گروه های تروریستی در منطقه به طور هم زمان سرگرم فعالیت های جاسوسی از مقام های سیاسی این کشور بودند.

فعالیت های جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا در ترکیه ارتباط نزدیکی با دستگاه های امنیتی و محرمانه انگلیس داشته که در نهایت پس از دسترسی به اطلاعات محرمانه درباره رهبران ارشد دولتی و نظامی، سیاست های خارجی و امنیت انرژی، آن ها را در اختیار دستگاه های جاسوسی و امنیتی لندن نیز می گذاشته است.

خاورم**2012**1485**1010
کد N485281