طاهرنژاد:

هماهنگی سران قوا مرهون عملکرد قانونی دولت تدبیر است

سران قوا,تعامل

تهران- ایرنا- عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: شرایط مطلوب موجود و هماهنگی سران قوا مرهون عملکرد قانونی دولت تدبیر است و این در حالی است که دولت گذشته قانون گریز بود.

یدالله طاهرنژاد در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به اینکه هماهنگی موجود میان سران قوا به پیشرفت و توسعه کشور منجرمی شود گفت: تعامل میان قوا موجب کاهش اختلاف ها شده و ظرفیت های فکری مقامات سیاسی را صرف پیشرفت امور کشور می کند.

وی دولت فعلی را به لحاظ عملکردی قابل مقایسه با دولت گذشته ندانست و ادامه داد: دولت یازدهم خود را مقید به عمل در چارچوب قانون می داند و از طرفی هم در راس این دولت، رییس جمهوری است که حقوقدان و آشنا به امور قضاست و این مسئله به هماهنگی میان قوا کمک می کند.

طاهرنژاد با اشاره به اینکه در دولت گذشته عمدتا ناهماهنگی ها از ناحیه قوه مجریه بود بیان داشت: قوه مقننه به وظایفش در چارچوب آیین نامه داخلی و قانون عمل می کند و قوه قضائیه هم پاسدار دقیق قانون است.

وی معتقد است: در حال حاضر ظرفیت فکری زمامداران معطوف به گشایش راههای جدید برای برون رفت از مشکلات است و نه صرف حاشیه های مربوط به اختلاف قوا.

طاهرنژاد گفت: انسجام در داخل حاکمیت، دولت و وحدت ملی بیانگر اقتدار و انسجام درونی کشور است و هر چقدر بتوانیم این جریانات را تقویت کرده و مسایل اختلاف انگیز را کاهش دهیم در مواجهه با دیگر کشورها می توانیم قویتر و منطقی تر برخورد کنیم و دستاوردهای بهتری هم داشته باشیم.

به گزارش ایرنا آیت الله هاشمی شاهرودی رییس شورای عالی هماهنگی میان قوا روز گذشته در حاشیه عیادت از آیت الله مهدوی کنی در جمع خبرنگاران گفت: دولت یازدهم در یکسال اخیر در بخش اول یعنی هماهنگی میان روسا، خوب عمل کرده و تاکنون میان روسا نامه ای مبنی بر شکایت نداشته ایم و سه بزرگوار، هماهنگ هستند.

سیام(4)**م.ش**1449
کد N485250