وزارت خارجه آمریکا:

تامین مالی تروریست ها از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت می گیرد

آفریقا و خاورمیانه

وزارت خارجه آمریکا از تامین مالی گروه های تروریستی حاضر در منطقه از طریق بخش های خصوصی در کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه آمریکا از تامین هزینه های مالی گروه های تروریستی از سوی بخش های غیر رسمی خصوصی کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد.

روز گذشته "ماری هارف" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص اعلام کرد: طرفهای غیررسمی در کشورهای حاشیه خلیج فارس از تروریست ها حمایت مالی می کنند.

هارف همچنین گفت: کمک‌های مالی خصوصی از برخی کشورها به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس به دست گروه‌های افراطی می رسد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه افزود: کشورهای خلیج فارس خیلی نگران این مسئله هستند.

البته هر چند آمریکا به حمایت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از تروریستها اعتراف می کند، اما این کشور نیز خود از حامیان اصلی گروههای تروریستی تکفیری در راستای اهداف و منافع کاخ سفید و رژیم صهیونیستی است.