بزرگترین کاروان معترضان یمنی به صنعا رسید

حوثی ها

تهران- ایرنا- کاروان بزرگ شامل هزاران نفر از اعضای معترض قبایل مختلف یمن با هزار دستگاه خودرو به صنعا پایتخت یمن رسید.

به گزارش پایگاه خبری ˈ یمناتˈ، این افراد که نیروهای قبایل ˈخولان بن عامرˈ و از گروه های پیشتاز آن ها بودند به اردوگاه های معترضان حوثی در چهارسمت شهر صنعا پیوستند.

با اعلام ˈعبدالملک الحوثیˈ رهبرحوثی های یمن وهشدار وی نسبت به تشدید اعتراضات در صورت پذیرفته نشدن شروط معترضان توسط رییس جمهوری، پایتخت این کشور روزانه شاهد پیوستن تعداد افراد بیشتری به جمع معترضان است.

حوثی ها با رد اقدامات و پیشنهادهای روز سه شنبه رییس جمهوری اعلام کردند که همچنان به اعتراض های خود برای دستیابی به اهدافشان ادامه خواهند داد.

آن ها خواستار کاهش بیشتر قیمت سوخت و گرفتن تضمین هایی از حکومت برای مشارکت تمام گروه ها در دولت جدید هستند.

حوثی ها که در شمال یمن و نزدیک مرز عربستان سعودی مستقر هستند، از چند سال پیش برای دستیابی به مطالبات خود در شمال یمن مبارزه می کنند.

خاورم**632**1485**1010
کد N484930