لغو سفر رئیس جمهور چین به پاکستان

آسیا اقیانوسیه

دیدار رئیس جمهور چین از اسلام آباد به توصیه تیم امنیتی وی لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تایمز ، دیدار شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین از اسلام آباد به توصیه تیم امنیتی وی به تعویق افتاد.

در پی اعتراضات سیاسی در اسلام آباد، روز چهارشنبه تیم امنیتی رئیس جمهور چین برای بررسی وضعیت امنیتی اسلام آباد به این شهر سفر کرده بود که بعد از بررسی های امنیتی وضعیت را برای دیدار رئیس جمهور این کشور از پاکستان مناسب ارزیابی نکرد.

رئیس جمهور چین قرار بود روز 14سپتامبر (23 شهریور) از اسلام آباد پایتخت پاکستان دیداری رسمی داشته باشد.