یک فعال دانشجویی: انتقاد باید روشمند انجام شود

رسانه,نقد و انتقاد

نائب رئیس سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار اظهار کرد: هدف از نقد و انتقاد در جامعه بهبود، تغییر و حرکت از وضع فعلی به مطلوب است. بیان نقدهای منصفانه می‌تواند مشکلات را برای مسئولان به روشنی بیان کند و نقاط کور و ضعف‌ها را به آن ها نشان دهند.

امیر عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،اظهار کرد: هدف از نقد و انتقاد در جامعه بهبود، تغییر و حرکت از وضع فعلی به مطلوب است. انتقاد به عنوان یک پروسه رصد و نظارتی مردم بر مجموعه عملکرد دولتمردان و مسئولین عمل می کند.بیان نقدهای منصفانه می‌تواند مشکلات را برای مسئولان به روشنی بیان کند و نقاط کور و ضعف‌ها را به آن ها نشان دهند.نبود نقد در یک اجتماع به معنای پنهان ماندن مشکلات،کندی روند توسعه و افزایش خودرایی و استبداد است.

وی در ادامه تصریح کرد: در جوامعی که احزاب و تحزب ساختار با ثباتی دارند، وظیفه نقد تا حدود زیادی بر دوش احزاب و رسانه های قانونی آن ها قرار می گیرد. جایگاه رسانه‌ها که با رصد کردن مشکلات ریز و درشت زمینه پردازش آن ها را هموار می کنند مهمترین راه انتقال نقد از بدنه جامعه به هرم مدیریتی کشور است. این فضای رسانه ای و نقادانه اگر با اتهاماتی همچون تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و موارد اینچنینی مواجه شوند و مسئولان رسانه‌ها با شکایت به مراجع قضایی و قانونی سرگرم باشند این راه انتقال راهی پر پیچ و خم خواهد بود.

این فعال دانشجویی همچنین گفت:بنابراین نحوه برخورد و تعامل با رسانه از بارزترین ملاک های سنجش نقد پذیری دولت هاست. در این دولت نیز تا به امروز روند مناسب و تا حدودی مطلوب در این خصوص شکل گرفته است.رسانه های مخالف با دولت در یک سال گذشته بر مرکب انواع و اقسام انتقادها سوار بودند. همین فضای در اختیار دلواپسان نشان از نگاه مثبت دولت به نقد و نقدپذیری دارد.

وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از واکنش های تند نسبت به انتقادات خاطر نشان کرد: با نگاه نسبی و مقایسه ای، متوجه می شویم که دولت قبل در مقابل انتقادات به جای پاسخگویی مناسب حالت دفاعی به خود می گرفت،که در این حالت نیز نتیجه ای به جز نبردهای رسانه‌ای فرسایشی و توجیه گری، خروجی دیگری در پیش نداشت، اما این دولت تا به امروز درگیر چنین چالش و ضعفی نبوده است.

عباسی در ادامه به تخریب‌هایی که در قالب نقد بیان می شود اشاره کرد و گفت: لزوما نقد دارای اهداف پاک و منزه نیست اما لزوما نقدِ در چهارچوب و روشمند باید با پاسخ روبرو شود.اگر نقد چهارچوب داشته و روشمند باشد، ولو اینکه شخص نقد کننده قصد کینه توزانه داشته باشد نمی توان حرف او را نقد ندانست. در بحث نقد انگیزه مهم نیست، بلکه رعایت چهارچوب ها اهمیت دارد و عدم پاسخگویی به انتقاد نیز به بهانه های جناحی بودن و سلب آسایش سیاسی نیز مطرود است.

وی ادامه داد: فرض را بر این بگذاریم که نقدی جناحی و با هدف تخریب باشد، اما اگر همین نقد چهارچوب داشت باید به آن نیز پاسخ علمی داد تا اگرنقد سیاسی و با اهدافی خاص است برای مردم روشن شود.

این فعال دانشجویی در پایان تصریح کرد:نقد در چهارچوب یعنی نقاد تخصص و تجربه حوزه مورد نقد را داشته باشد و در ضمن پیشنهاد راه‌های برون‌رفت از مشکل را نیز ارائه کند. در اغلب موارد، نقد کننده در آن مورد خاص تخصص لازم را ندارد. و یک اسم گاه هم نقد و درخواست استیضاح وزیر علوم را دارد و هم درخواست استیضاح وزیر کشور و هم مخابرات! اگر هدف نقاد سازنده باشد و اصلاح امور را مدنظر داشته باشد باید در کنار نقد پیشنهاداتی نیز برای برون‌رفت از مشکل و حل آن ارائه دهند.

انتها پیام

کد N484559