دبیر کل ناتو از روسیه خواست کریمه را به اوکراین بازگرداند

واحد مرکزی خبر نوشت:

دبیر کل ناتو از روسیه خواست کریمه را به اوکراین بازگرداند.
به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، آندرس فوگ راسموسن در کنفراسن خبری با ویکتور پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت:روسیه حتی یک گام در جهت صلح برنداشت. روسیه به جای کاهش شدت بحران فقط این بحران را عمیق تر کرد.
دبیر کل ناتو گفت: ما در حمایت از حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متحد هستیم.
وی گفت:ما قویا اقدامات مکرر روسیه درنقض قوانین بین المللی را محکوم می کنیم.
روسیه باید از اقدامات تجاوزکارانه علیه اوکراین دست بردارد و هزاران نیروی خود را از مرزهای اوکراین خارج کند و از حمایت جدایی طلبان دست بردارد.
ما از روسیه می خواهیم از الحاق غیرقانونی کریمه دست بردارد .ما این الحاق را به رسمیت نشناختیم و نخواهیم شناخت.

4949

کد N484493