بر اساس نظرسنجی ها

نامزد حزب سوسیالیست ها در انتخابات برزیل پیروز می شود

انتخابان برزیل

تهران – ایرنا – خبرگزاری رویترز روز پنج شنبه در گزارشی از برزیلیا اعلام کرد که نتایج تازه ترین نظرسنجی در این کشور حاکی است که ˈمارینا سیلواˈ نامزد حزب سوسیالیست ها همچنان نسبت به رقبای خود از بخت بیشتری در انتخابات ریاست جمهوری آینده برخوردار است.

رویترز افزود:این گزارش با استناد به نتیجه نظرسنجی دیروز(چهارشنبه)موسسه ˈداتافولهاˈی برزیل اعلام کرد که دو نامزد زن انتخابات ریاست جمهوری آینده برزیل همچنان در دور اول این انتخابات که پنجم اکتبر (13 مهر) برگزار می شود، رقابتی شانه به شانه خواهند داشت.

این نظرسنجی همچنین با اعلام اینکه موقعیت ˈدیلما روسفˈرییس جمهور فعلی نیز بار دیگر روندی رو به بهبود را طی می کند، افزود: روسف در دور نخست 35 درصد و رقیب وی مارینا سیلوا 34 درصد آرا را به دست خواهد آورد.

براساس نتایج این نظرسنجی، مارینا سیلوا در دور دوم انتخابات 48 درصد آرا و رقیب وی دیلما روسف 41 درصد آرا را به دست خواهند آورد و نتیجه اصلی انتخابات را رقم خواهند زد.

اما نتایج نظرسنجی قبلی که 28 ماه اوت (ششم شهریور) توسط همین موسسه افکارسنجی صورت گرفته بود، نشان می دهد که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری برزیل، دو رقیب یادشده 34 درصد آرا را به دست خواهند آورد.

تحلیلگران معتقدند، بهبود وضعیت دیلما روسف در نظرسنجی جدید نسبت به نظرسنجی های قبلی ناشی از تشدید مواضع وی در برابر مارینا سیلوا در مبارزات انتخاباتی است.

سیلوا به مردم برزیل قول داده است در صورت دستیابی به مقام ریاست جمهوری برزیل سیاست جدیدی را که با سیاست احزاب بزرگ سنتی برزیل متفاوت خواهد بود، به اجرا خواهد گذاشت.

مارینا سیلوا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 در برزیل 20 درصد آرا را به دست آورد و در جایگاه سوم قرار گرفت.

پیش از مارینا سیلوا، ˈادواردو کامپوسˈ نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات آینده برزیل معرفی شده بود اما وی در سانحه سقوط هواپیما درگذشت. مارینا سیلوا که در دوره ریاست جمهوری ˈلوئیز ایناسیو لولا دا سیلواˈ وزیر محیط زیست برزیل بود پیش از این به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری کامپوس معرفی شده بود.

رسانام**1378**1547
کد N484393