عربستان یک ایرانی را گردن زد

تدبیر نوشت:

عربستان سعودی یک تبعه ایران را، که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود، اعدام کرد. این اعدام، از طریق گردن زدن با شمشیر صورت گرفته است.

وزارت کشور عربستان، ایرانی اعدام شده را "رضا عباس فاضل ادریساوی" معرفی کرده و از اجرای حکم اعدام او در منطقه شرقی عربستان خبر داده است. وزارت کشور این فرد را به "قاچاق حجم زیادی حشیش" از طریق دریا متهم کرده اما اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نکرده است.

بنا به اعلام دولت عربستان، به همراه فردی که رضا عباس فاضل ادریساوی معرفی شده، سه تبعه سوریه نیز، به خاطر قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند.

با اعدام های اخیر، تعداد کسانی از ملیت های مختلف که در یک ماه گذشته در عربستان سعودی اعدام شده اند به ۳۰ نفر می رسد. عربستان یکی از بزرگ ترین اجرا کنندگان حکم اعدام در جهان محسوب می شود و به خاطر این رویه، همواره مورد انتقاد سازمان های حقوق بشری قرار داشته است.

 

23231

 

کد N484357