بعنوان نماینده رییس جمهوری؛

معاون حقوقی رییس جمهوری در مراسم تشییع کاتوزیان شرکت کرد

کد N484170