قطع برق در قاهره مترو و شبکه های تلویزیونی را تعطیل کرد

شبکه مصر

تهران - ایرنا - چند ساعت قطع برق در قاهره پایتخت مصر، موجب تعطیلی مترو و شبکه های تلویزیونی این شهر شد.

به گزارش خبرگزاری ˈآسوشیتدپرسˈ، ˈاحمد عبدالهادیˈ سخنگوی شبکه متروی قاهره در این باره گفت که قطارهایی که جنوب این شهر را به مرکز قاهره متصل می کنند، امروز (پنجشنبه ) از کار بازایستادند.

ˈمحمد الیمانیˈ سخنگوی وزارت برق مصر نیز مدعی است که قطع برق قاهره به خاطر تعمیرات عادی و دایمی صورت گرفته است.

در ماه های اخیر، قطع پی در پی برق، به یکی از دردسرهای شهروندان مصری تبدیل شده است.

کارشناسان این مشکل را به کاهش درآمدهای دولت مصر و ناتوانی در بازپرداخت بدهی های این کشور به شرکت های نفتی خارجی مربوط می دانند.

دولت مصر به تازگی، قول داد که مشکل قطع برق را در مدت چهار ماه حل کند.

قاهره، بخشی از این مشکل را به حمله های خرابکاران به خطوط انتقال برق نسبت می دهد.

رسانام**9163**1485**1651
کد N484099