هیئت دولت تصویب کرد؛

اختصاص 129 میلیارد ریال به آسیب‌دیدگان طوفان در استان تهران

دولت

هیئت وزیران با اختصاص یکصدوبیست ونه میلیارد و دویست میلیون ریال به آسیب دیدگان ناشی از طوفان،سیل وخشکسالی و سرمازدگی در استان تهران موافقت کرد.

با موافقت دولت مبلغ یکصدوبیست ونه میلیارد و دویست میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی از طوفان،سیل وخشکسالی و سرمازدگی در استان تهران پرداخت می شود.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران با اختصاص یکصدوبیست ونه میلیارد و دویست میلیون ریال به آسیب دیدگان ناشی از طوفان،سیل وخشکسالی و سرمازدگی در استان تهران موافقت کرد.

هیئت وزیران درجلسه 93.6.5 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد: مبلغ یکصدوبیست ونه میلیارد و دویست میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک رمزکزی از طریق بانک عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری تهران به آسیب دیدگان ناشی از طوفان،سیل وخشکسالی و سرمازدگی در استان تهران پرداخت شود.بر این اساس بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

همچنین معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور پرداخت سود(مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول واعتبار به عهده دولت) و مانده مطالبات معوق شامل مجموع اصل وسود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان را تضمین وتعهد می نماید تا هزینه‌های یاد شده راپس از اعلام بانک مرکزی در لایحه بودجه سال بعدپیش بینی و منظور و به شبکه بانکی پرداخت نماید این تضمین نافی مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالبات نخواهد بود.

بر اساس مصوبه دولت همچنین سیصد و دو میلیاردوچهارصد وشصت میلیون ریال از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای جبران خسارت وبازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل،طوفان وخشکسالی های اخیر در اختیار استان تهران قرار می گیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس این مصوبه استانداری تهران موظف شد ضمن نظارت دقیق و رعایت اصول فنی در روند اجرای عملیات احداث، بازسازی،بهسازی،ایمن سازی و مقاوم سازی پروژه های مربوط در برابر حوادث غیر مترقبه گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده به همراه حجم عملیات و پیشرفت کار را هر سه ماه به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کند.

این مصوبه در تاریخ 93.6.11 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N484091