اردوغان معبد لائیکها در ترکیه را ترک می کند

کاخ چانکایا

آنکارا - ایرنا ˈرجب طیب اردوغانˈ رییس جمهوری برگزیده ترکیه در یک اقدام نمادین مهم اعلام کرد که کاخ ˈچانکایاˈ محل اقامت و کار ریاست جمهوری را ترک و در یک کاخ جدید در حال ساخت در آنکارا فعالیتهای خود را ادامه خواهد داد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از آنکارا، سخنان اردوغان در این زمینه با واکنش منفی احزاب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور مواجه شده است.

کاخ چانکایا محل اقامت و کار روسای جمهوری ترکیه که برای اولین بار از سوی ˈمصطفی کمال آتاترکˈ بنیانگذار جمهوری این کشور مورد استفاده قرار گرفته بود، اهمیتی نمادین برای لائیکها دارد و از این محل به عنوان ˈمعبد لائیکهای ترکیهˈ یاد می شود.

ˈهالوک کوچˈ سخنگوی حزب مخالف ˈجمهوریخواه خلقˈ در واکنش به اردوغان گفت: کاخ چانکایا سمبل ˈجمهوریتˈ ترکیه است و جای افرادی همانند اردوغان که قانون اساسی را زیر پا می گذارند، نیست و اگر وی در این محل اقامت می کرد، این مساله موجب تعجب بود.

ˈاوزجان ینی چریˈ نماینده مردم آنکارا از حزب ˈحرکت ملیˈ نیز در این زمینه گفت: حاکمیت فعلی ترکیه یک حاکمیت ˈفرا مدرنˈ می داند که گذشته ترکیه را انکار و سخن از ترکیه جدید نامعلومی به میان آورده است .

وی با اشاره به اینکه اردوغان 61 سال در ترکیه قدیمی زندگی کرده، گفت: ما گذشته خود را انکار نمی کنیم، اردوغان ˈخصومت آتاترکˈ را در دل دارد .

ˈبشیر آتالایˈ معاون سابق نخست وزیر ترکیه و سخنگوی حزب ˈعدالت و توسعهˈ نیز در این زمینه گفت: کاخ چانکایا همیشه دارای یک ارزش خواهد بود و از ارزش آن کاسته نخواهد شد.

تاسیسات وسیع و جدیدی که اردوغان قصد انتقال کاخ ریاست جمهوری به آن را دارد، در منطقه موسوم به ˈمزرعه آتاترکˈ در حال احداث است.

این محل پس از اعلام جمهوری ترکیه از سوی آتاترک احداث شد و طبق وصیت وی به دولت بخشیده شد و بزرگترین محوطه سبز در داخل آنکارا است.

محل یاد شده منطقه حفاظت شده بود که در سالهای گذشته دولت آنکارا به نخست وزیری اردوغان موقعیت آن را تغییر داد و از منطقه حفاظتی درجه اول به منطقه حفاظتی درجه سه تغییر و سپس برخی مناطق آن را وزارت جنگلداری به نخست وزیری واگذار و نخست وزیری اقدام به ساخت کاخ در این منطقه کرد.

اقدام به ساخت کاخ نخست وزیری در این منطقه با واکنشهای گسترده اتاقهای معماران و مهندسین و محافل لائیک مواجه و آنان دولت آنکارا را متهم به تلاش برای از میان برداشتن یادگار آتاترک کردند.

به موازات احداث کاخ ، شهرداری آنکارا به ریاست ˈملیح گوکچکˈ وابسته به حزب عدالت و توسعه نیز در این منطقه اقدام به احداث یک اتوبان هشت بانده کرد.

دیوان عالی اداری ترکیه احداث کاخ نخست وزیری و اتوبان را مخالف قانون اعلام کرده است، ولی نخست وزیری و شهرداری آنکارا اعلام کرده اند که احداث کاخ و اتوبان را ادامه خواهند داد.

احداث کاخ یاد شده با مخالفت طرفداران محیط زیست نیز مواجه شده و آنان دولت آنکارا را متهم به قطع هزاران اصله درخت در تنها منطقه سبز در داخل آنکارا کردند.

گفته می شود کاخ جدید الاحداث هزار اتاق و 200 هزار متر مربع زیربنا دارد و مساحت ساختمان نیز 40 هزار متر مربع است.

ساختمان این کاخ مراحل پایانی خود را طی می کند و به گفته اردوغان ، ریاست جمهوری ترکیه پس از پایان ساختمان به این محل منتقل و کاخ فعلی ریاست جمهوری و محوله آن به نخست وزیری اختصاص خواهد یافت.

خاورم**2012**1651
کد N484072