مهر گزارش می دهد/

در شانزدهین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری چه گذشت؟/مسایل فرهنگی اصلی ترین دغدغه اعضای خبرگان رهبری