تبریک عبداللهیان برای آزادی دیپلمات‌های گروگان گرفته شده الجزایری

سیاست خارجی

تعدادی از دیپلماتهای الجزایری از حدود دو سال قبل توسط گروه‌های تروریستی منطقه شمال مالی ربوده شده بودند که اخیرا آزاد و به کشور الجزایر بازگشتند.

معاون عربی آفریقای وزرات خارجه آزادی چند تن از دیپلمات‌های الجزایری که چندی پیش توسط گروه‌های تروریستی افراطی در کشور مالی به گروگان گرفته شده بودند را به دولت و ملت الجزایر تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان هم چنین با ابراز تاسف از کشته شدن یکی از دیپلمات‌های گروگان الجزایری و ابراز همدردی با خانواده وی، تمامی اشکال تروریسم به ویژه هرگونه اقدام به گروگان‌گیری را که مخالف قوانین و مقررات بین المللی است، محکوم کرده و خواستار تلاش جدی مجامع و نهادهای بین‌المللی در راستای همکاری به منظور مقابله با تروریسم، خشونت و اقدامات ضد بشری گروه‌های افراطی شد.

تعدادی از دیپلماتهای الجزایری از حدود دو سال قبل توسط گروه‌های تروریستی منطقه شمال مالی ربوده شده بودند که اخیرا آزاد و به کشور الجزایر بازگشتند.

در این عملیات یک تن از ربوده شدگان توسط گروه‌های تروریستی کشته شد.

کد N483842