انتشار فیلم کتک خوردن مرد انگلیسی در ریاض توسط مامور امر به معروف جنجال ساز شد

واحد مرکزی خبر نوشت:

انتشار تصویر کتک خوردن یک تبعه انگلیس در ریاض توسط مامور سازمان امر به معروف و نهی از منکر افکار عمومی عربستان سعودی را به خود مشغول کرده است.
روزنامه عکاظ چاپ ریاض در شماره امروز خود در اینترنت نوشت : به نظر می رسد فیلم ویدیوئی کتک زدن یک تبعه انگلیس در ریاض به دست یک مامور سازمان امر به معروف و نهی از منکر جنجال برانگیزترین موضوع هفته گذشته در عربستان سعودی بوده است. سخنان و بحث های زیادی درباره جنبه های حقوقی و قانونی این رفتار صورت گرفته است. جفتک ها و لگدپرانی های این مامور سازمان امر به معروف و نهی از منکر به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
این روزنامه افزود: درحالی که ما از گروهک داعش انتقاد می کنیم شاهد رفتارهای داعشی در عربستان هستیم. شیخ عبداللطیف آل الشیخ رئیس کل سازمان امر به معروف و نهی از منکر که تلاش می کند این سازمان را سروسامان دهد از رخ دادن مکرر این اشتباهات ابراز نگرانی می کند و سازمان مذکور عاملان این رویداد را به تبعید به خارج از ریاض محکوم کرده است اما آیا این توبیخ و این اقدام تأدیبی کافیست؟!
شیخ عبداللطیف در پاسخ به یک گوینده تلویزیونی درباره این موضوع گفته است که سازمان امر به معروف و نهی از منکر با خلاء های قانونی و انضباطی روبروست و این امر موجب شده است برخی افراد متخلف در این سازمان از مجازات فرار کنند. این سازمان شاهد موارد بسیاری از این قبیل رویدادها است و در مواردی نیز وقتی کار به محکمه و دادگاه کشیده است احکام صادر به زیان شهروندان بوده است. بر کسی پوشیده نیست که انگلیسی بودن مردی که در ریاض کتک خورد به او امکان داد تا بتواند این موضوع را پیگیری کند و ابعاد این وحشیگری را به نمایش بگذارد.
این روزنامه افزود: درحالیکه افکار عمومی جهان سرگرم داعش است و وزارت کشور عربستان 88 تروریست را دستگیر کرده است و کشورهای اروپائی مثل فرانسه و انگلیس از خطر انتقال خطر داعش به عمق کشورهای خود سخن می گویند این گونه رفتارها موجب تخریب چهره عربستان سعودی می شود.

4949

کد N483841