جهانگیری انتصاب نخست وزیر موریتانی را تبریك گفت

دولت

اسحاق جهانگیری در این پیام اظهار امیدواری كرد با تلاش و مساعی مشترك، شاهد گسترش روزافزون روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی موریتانی باشیم.

معاون اول رییس جمهور در پیامی به « یحیی ولد حدمین » انتصاب وی را به عنوان نخست وزیر جمهوری اسلامی موریتانی تبریك گفت.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در این پیام اظهار امیدواری كرد با تلاش و مساعی مشترك، شاهد گسترش روزافزون روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی موریتانی باشیم.

کد N483817