اوباما با رییس جمهوری اوکراین دیدار می کند

همتای اوکراینی

تهران - ایرنا - خبرگزاری ˈد.پ.آˈ آلمان روز پنجشنبه از ˈتالینˈ گزارش داد که رییس جمهوری آمریکا قصد دارد در ماه جاری با همتای اوکراینی خود دیدار و گفت و گو کند.

بر اساس این گزارش، ˈباراک اوباماˈ امروز در استونی اعلام کرد که قصد دارد در ماه جاری با ˈپیتر پتروشنکوˈ همتای اوکراینی خود در واشنگتن دیدار کند.

اوباما با اعلام اینکه حمله وحشیانه به اوکراین باید پایان یابد، تاکید کرد که با خشونت نمی توان حقوق ملت اوکراین را به راحتی پایمال کند.

رییس جمهوری آمریکا همچنین با اعلام اینکه روسیه مستقیما و آشکارا به حمایت، تامین مالی، آموزش و تسلیح جدایی طلبان شرق اوکراین می پردازد، اظهار داشت که گرچه این واقعیت است، اما می توان به راحتی آن را ثابت کرد.

اوباما هشدار داد که روسیه نباید با توسل به شیوه های ˈدوران تزاریˈ برای پس گرفتن مناطقی که در قرن بیشتم از دست داده، اقدام کند.

رسانام**1378**1651
کد N483758