برگزاری نشست تخصصی حقوق بشر، مکانیزمهای بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران

مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه با همکاری سازمان دفاع از قربانیان خشونت به منظور افزایش آگاهی سازمان‌ها و نهادهای غیررسمی و هم‌چنین انجمن‌های دوستی ایران با سایر کشورها نسبت به ساختار بین المللی نظام حقوق بشر و استفاده از ظرفیت آنها در چارچوب بهبود همزیستی مسالمت آمیزی ملت‌ها و حقوق انسان‌ها، نشست تخصصی تحت عنوان«حقوق بشر، مکانیزم‌های بین المللی و جمهوری اسلامی ایران» را در محل سازمان ایرانی مجامع بین المللی برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این نشست رئیس اداره سوم دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه ضمن خیر مقدم به حاضرین، برگزاری این نشست را در چارچوب همکاری با سازمان‌ها و تشکل های مردم نهاد و انجمن‌های دوستی عنوان نمود.

وی همچنین گفت: بر اساس تمهیدات مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امورخارجه برنامه‌هایی به منظور تقویت نگرش و بهینه کردن ظرفیت تشکل‌های غیر دولتی در دستور کار قرار دارد.

در ادامه یکی از اساتید دانشگاه طی سخنانی به نکات زیر در دو بخش اشاره کرد و گفت: پس از جنگ‌های طولانی در اروپا در قرن 17 و ایجاد نظام وستفالی، کشورها برای جلوگیری از جنگ‌های بیهوده و زیانهای ناشی از آن، نخستین بار در سال 1919 در کنار هم جامعه ملل را پایه گذاری کردند. پس از جنگ جهانی اول و مشکلاتی که از آن ناشی شد و همچنان جنگ جهانی دوم سازمان ملل بنیان گذاری شد که ما شاهد تفوق نگرش کشورها از جمله آمریکا بر نگرش سازمان ملل در این مقطع می‌باشیم.

وی افزود: از جمله ارکان سازمان ملل، شورای حقوق بشر می‌باشد که مقر آن در ژنو است و کمیته مشورتی حقوق بشر، رویه‌ها و گزارشگران ویژه را شامل می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: هر چند نگاه به حقوق بشر تخصصی است اما از آن بهره برداری سیاسی نیز می‌شود که کشورهایی نظیر آمریکا در این زمینه را می‌توان نام برد.

در ادامه رئیس سازمان دفاع از قربانیان خشونت با اشاره به تجربه حضور در نشست‌های بین المللی و چگونگی بهره برداری کشورهای غربی از ظرفیت نهادهای غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد در راستای منافع کشورهای خود نکاتی را مطرح کرد.

انتهای پیام

کد N483423